Hoppa till innehåll

Historik

Den 20 februari 1986 bildades Säffle Friidrottsklubb, men verksamheten startade långt tidigare. Redan våren 1982 drog Margareta Bergqvist-Gunnarson, Bernt Axelsson och Bo Westlund igång det hela. Detta efter att några flickor på högstadiet uppvaktat fritidskontoret och efterlyst en friidrottsförening. Att det blev dessa tre som startade det hela, hör samman med att en av de uppvaktande flickorna var dotter till Bo Westlund. Bo bodde granne med Bernt och visste att han var idrottsintresserad. Sedan var det ”bara” för dessa två att få tag på en person som kunde det här med friidrott. Och vem var då lämpligare än Margareta Bergqvist-Gunnarson? Flerfaldig svensk mästarinna i höjdhopp som hon är.

Träningskvällarna på Sporthälla idrottsplats lockade ett 25-tal ungdomar, de flesta i 10-14 årsåldern. Ett 10-tal av dessa var även med och tävlade runt om i Värmland. Eftersom man inte hade någon egen förening tävlade man för Säffle Skol IF och den lösningen fungerade bra.

Under hösten 1984 bildades en arbetsgrupp, som arbetade som en interimstyrelse tills den egna föreningen bildades. Gruppen bestod av Thage Söljemo, ordförande. Kerstin Johansson, Kassör och Britt-Marie Johansson, sekreterare. Margareta Bergqvist-Gunnarson och Bernt Axelsson fortsatte som tränare medan däremot Bo Westlund slutade.

Och så den 20 februari 1986 hade man äntligen nått sitt mål, och den nya föreningen bildades. Klubbens styrelse blev densamma som suttit i interimstyrelsen med tillägg av Gunnar Johansson som v.ordförande och Margareta Bergqvist-Gunnarson som ledamot.